Weer een zorg minder! Uw machines gekoppeld met uw bedrijfssoftware

Sommité Information Systems heeft de afgelopen jaren diverse machines gekoppeld met ERP software. Om dat snel en betrouwbaar te kunnen doen hebben we een eigen framework ontwikkeld.

Als de machine (of beter de PLC) OPC UA ondersteund dan kunnen we met ons framework uw software koppelen aan de machine. Daarvoor maken we gebruik van de uiterst stabiele SDK van Träger GmbH

Ons framework biedt de volgende mogelijkheden

Print API

Een gestandaardiseerde interface om kaarten, labels en stickers te kunnen afdrukken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Nicelabel

Workflows

Met de bouwstenen in ons framework kunnen de meeste workflows eenvoudig worden ingeregeld

Scripting

Scripts kunnen gecombineerd worden met SQL queries. Deze scripts
kunnen door de gebruiker zelf worden aangepast zonder dat een update van de software nodig is

Communicatie met PLC’s

Dit vindt plaatst op basis van OPC.UA, met name de mogelijkheid om
subscriptions op te zetten op nodes in een PLC. Daardoor wordt het systeem verwittigd wanneer de
waarde van een node wijzigt. Daarnaast kan een andere waarde te allen tijde worden geschreven naar
de betreffende (of andere) node(s)

Communicatie met SQL

met behulp van SQL Dependency en een Object Mapper. Door gebruik
te maken van deze techniek kan het systeem verwittigd worden wanneer, door een update in een
database tabel, de uitkomst van een query (die de basis vormt van een subscription) wijzigt. Hierop
kan het systeem dan reageren

Opdrachten API

Een gestandaardiseerde interface om vanuit (ERP) software opdrachten naar de machine te sturen en daarvan terugkoppeling te ontvangen

Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op